Politika zaštite ličnih podataka - Privacy policy

 1. UVODNE INFORMACIJE

Cawex je brend preduzeća O.D. Bassantis, Sarajevo. U preduzeću Bassantis poštujemo Vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti Vaših ličnih podataka.

Ova Politika zaštite ličnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) definira načine prikupljanja ličnih podataka, svrhe za koje ih prikupljamo, sigurnosne mjere pomoću kojih ih zaštićujemo, osobe s kojima ih dijelimo te Vaša prava u vezi zaštite ličnih podataka.

Ova Politika vrijedi za:

 • sve korisnike naše web stranice cawex.ba (u daljnjem tekstu: web stranica),
  • naručivanje i izvršavanje ugovora o pretplati za usluge koje nudi Bassantis,
  • prijave za naše vijesti s blog-a,
  • prijave za naše obavijesti o novostima vezanih za naše ponude i organiziranje događaja,
  • upite o našoj ponudi, putem telefona, e-maila, printanih obrazaca ili online obrazaca,
  • prijenose bilo kojih dokumenata objavljenih na našoj web stranici,
  • korištenje platforma društvenih medija,
  • korištenje bilo koje tehničke podrške ili usluge koju pruža Bassantis na svojim web stranicama,
  • korištenje naše web trgovine.
 1. UPRAVITELJ LIČNIM PODACIMA

Ova Politika se primjenjuje na sve lične podatke prikupljene i pohranjene od strane preduzeća O.D. Bassantis, Terezija bb, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: “Bassantis”, “mi”, “nas”).

Kao kontrolor podataka, Bassantis je odgovoran za obradu i pohranjivanje vaših ličnih podataka.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa korištenjem ove politike ili u vezi s ostvarivanjem svojih prava koja proizlaze iz ove Politike, kontaktirajte nas na bilo koji od sljedećih kontakata:

 • info@cawex.ba
 • +38762921134
 • D. Bassantis, Terezija bb, 71000 Sarajevo, uz naznaku “zaštita ličnih podataka”

Bassantis djeluje kao izvršitelj obrade u odnosu na korisnike usluga koje nudi. Za sva pitanja zaštite ličnih podataka, korisnici usluga trebaju se obratiti svom poslodavcu.

 1. OSNOVNI POJMOVI

Ovdje ćete pronaći objašnjenje osnovnih pojmova koje koristimo u našoj Politici.

Svaka definicija definirana u nastavku ima svoju svrhu unutar ove Politike, koja je definirana u određenom poglavlju.

 • Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke po kojima se pojedinac može identificirati (na primjer, ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj itd.).
 • Upraviteljoznačava pravnu osobu koja određuje svrhe i načine obrade Vaših ličnih podataka.
 • Izvršiteljoznačava pravnu ili fizičku osobu koja obrađuje lične podatke u ime upravitelja.
 • Obradaznači prikupljanje, pohranjivanje, pristup i ostale oblike korištenja ličnih podataka.
 • EGPje Europski gospodarski prostor koji identificira sve države članice Europske Unije, Island, Norvešku i Liechtenstein .
 1. OBRADA LIČNIH PODATAKA

U Bassantisu obrađujemo vaše lične podatke isključivo na temelju jasno navedenih ciljeva, na siguran i transparentan način.
Prikupljamo vaše lične podatke kada nam ih dostavite (na primjer, koristeći našu web stranicu, naručivanjem naših usluga, prijavom na naše događaje ili webinare, upitom putem e-maila, telefona ili pisanjem na našu adresu ili neki drugi način na koji nam možete dostaviti vaše lične podatke).
Također prikupljamo vaše lične podatke iz javno dostupnih zapisa podataka (kao što je sudski registar).
Također prikupljamo vaše lične podatke pomoću kolačića na našoj web stranici. Više o korištenju kolačića možete pročitati u 7. poglavlju ove Politike.

4.1 Vrste ličnih podataka koje prikupljamo

Bassantis može prikupiti sljedeće podatke, odnosno vrste informacija:

 • Osnovni osobni podaci (ime, prezime)
 • Osnovni kontakti (telefonski broj, e-mail adresa)
 • Osnovne informacije o preduzeću za koju radite (naziv preduzeća, Vaša funkcija u preduzeću, broj zaposlenika)
 • Osnovni pretplatnički podaci za Cawex usluge,
 • Informacije o Vašem računaru (IP adresa, vrsta uređaja, vrsta preglednika), informacije korištenju naše web stranice (sadržaj koji ste pogledali, vrijeme koje ste potrošili na našoj web stranici, na što ste kliknuli) i informacije o odazivu na naše poruke e -pošte
 • Informacije o Bassantis partneru s kojim surađujete (više o partnerskim preduzećima, pogledajte u Poglavlje 6 ove politike.)
 • Podatke koje trebamo za izvršiti isporuku naručene robe (adresa, poštanski broj, grad).

U Bassantisu pažljivo štitimo načelo minimalne količine podataka predviđenih zakonom, stoga prikupljamo samo one podatke koji su potrebni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno za svrhe za koje se obrađuju. Namjene za koje prikupljamo lične podatke definirane su u poglavlju 4.3. ove politike.

4.2 Pravna osnova za prikupljanje i obradu ličnih podataka

Sukladno zakonima koji uređuju zaštitu ličnih podataka, vaše lične podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 • Kada je obrada vaših ličnih podataka neophodna za ispunjenje ugovora kojeg ste sklopili;
 • Kada ste dali suglasnost za obradu svojih podataka u određene svrhe, pri čemu uvijek imate pravo opozvati suglasnost;
 • Kada Bassantis ima zakonski interes za obradu vaših ličnih podataka (prilikom obrade podataka na temelju zakonskog interesa, izričito ćemo to definirati u okviru ove Politike.)
 • Kada je to neophodno, kako bi se ispunile određene obveze propisane zakonodavstvom (to osobito uključuje podatke koji se čuvaju u porezne svrhe).

Obvezno je posredovanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo na temelju zahtjeva zakonodavstva.

Posredovanje ličnih podataka koji su potrebni u svrhu ugovora je dobrovoljno. Imajte na umu da u slučaju da nam ne ustupite sve lične podatke potrebne za pružanje usluge koju nudimo (npr. potpisivanje ugovora, prijava za webinar itd.), nećemo moći pružati takve usluge.

Davanje suglasnosti je uvijek dobrovoljno i bez ikakvih negativnih posljedica. Međutim, želimo vas podsjetiti da neke usluge (poput e-obavijesti i prilagodbe oglašavanja prema vašim potrebama) nećemo biti u mogućnosti pružiti bez vašeg pristanka, odnosno nakon povlačenja vašeg pristanka.

4.3 Svrha obrade

Bassantis će obrađivati vaše podatke samo u određene, izričite i zakonske svrhe. Obavezujemo se da vaše lične podatke nećemo obrađivati na način neusklađen sa ciljevima definiranim u ovoj Politici. Svrhe u koje možemo koristiti vaše lične podatke su definirane u nastavku. Bassantis može koristiti vaše lične podatke za jednu ili više identificiranih svrha.

Namjene za koje ćemo koristiti vaše lične podatke su kako slijedi:

 • Komuniciranje sa vama u vezi pružanja naših usluga i odgovaranje na vaše upite (to uključuje i posebne informacije koje se tiču programa Pantheon, odgovaranje na vaše upite poslane putem interneta ili putem tiskanih obrazaca, ispunjavanjem ankete zadovoljstva).
 • Sklapanje ugovora i ispunjavanje obaveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora. To uključuje posebno izvršenje zahtjeva i narudžbe poslane putem naše web stranice (na taj način možemo garantovati uspješnu prijavu na naša događanja, webinare i omogućiti provedbu zahtjeva, kao što su e-poslovanje, online narudžbe). Svi osobni podaci koje obrađujemo u vezi s narudžbama u našoj online trgovini obrađuju se s namjerom sklapanja i izvršenja sklopljenog ugovora s vama. U slučaju da nam ne ustupite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, zadržavamo pravo odgoditi ili poništiti narudžbu.
 • Sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora. To uključuje posebno izvršenje zahtjeva i narudžbe poslane putem naše web stranice (na taj način možemo garantovati uspješnu prijavu na naša događanja, webinare i omogućiti provedbu zahtjeva, kao što su e-poslovanje, online narudžbe). Svi osobni podaci koje obrađujemo u vezi s narudžbama u našoj online trgovini obrađuju se s namjerom sklapanja i izvršenja sklopljenog ugovora s vama. U slučaju da nam ne ustupite sve podatke potrebne za izvršenje narudžbe, zadržavamo pravo odgoditi ili poništiti narudžbu.
 • Za potrebe marketinške komunikacije, na temelju prilagođenih ili individualiziranih ponuda. Korištenje nekih ličnih podataka pomaže nam prilagoditi našu komunikaciju s vama kako bi vam bila što zanimljivija i korisnija. Na temelju određenih ličnih podataka, pojedinci se razvrstavaju u skupine, što znači da svaka takva stvorena grupa prima komercijalne poruke s različitim sadržajem. Prilikom razvrstavanja pratimo i aktivnost pojedinca. Marketinšku komunikaciju s prilagođenim odnosno individualiziranim ponudama izvršit ćemo samo na temelju vašeg izričitog pristanka.
 • Posredovanje ličnih podataka trećim osobama. Lične podatke ustupit ćemo samo trećim osobama, koje su definirani u 6. poglavlju. Vaši podaci će se ustupiti samo kada to opravdava naš zakonski interes za osiguravanje sigurnog i zakonitog rada i ispunjavanje zakonskih obveza (npr. kod poreznih obaveza koje mogu uključivati posredovanje vaših ličnih podataka u Poreznoj upravi). Izuzetak predstavljaju ugovorni partneri koje koristimo u svrhu remarketinga; vaše ćemo lične podatke posredovati samo na temelju vašeg izričitog pristanka.
 • Provođenje pravnih zahtjeva i riješavanje sporova. Kako bismo zaštitili naše poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, može doći do otkrivanja ličnih podataka. Vaše lične podatke ćemo otkriti samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom.
 • Za potrebe statističke analize. Kako bismo poboljšali korisnički doživljaj, analiziramo upotrebu naše web stranice, što predstavlja naš legitimni interes za održavanjem i/ili poboljšanjem našeg poslovnog uspjeha.

Svako obrađivanje Vaših ličnih podataka, na temelju vašeg pristanka, imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati. Možete nas obavijestiti o opozivu pristanka putem bilo kojeg kontakta definiranog u poglavlju 2. ove Politike.

4.4 Koliko dugo pohranjujemo vaše lične podatke

Vaši osobni podaci se čuvaju u skladu s važećim zakonima i (i) samo toliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju, ili (ii) za razdoblje propisanog zakonom (npr. 10 godina za pohranjivanje izdanih računa) odosno (iii) za razdoblje potrebno za izvršenje ugovora, uključujući sve jamstvene rokove i rokove unutar kojih je moguće utvrditi bilo kakva potraživanja na
temelju ugovora (npr. za 5 godina od ispunjenja ugovornih obveza).

Osobni podaci dobiveni na temelju Vašeg pristanka zadržavaju se trajno odnosno dok tu suglasnost ne opozovete (više informacija o otkazivanju pristanka potražite u poglavlju 9. ove Politike). Podaci prikupljeni na temelju pristanka bit će izbrisani i prije Vašeg otkazivanja, u slučaju da je svrha za koju su prikupljeni podaci postignuta.

Osobni podaci za koje je razdoblje zadržavanja isteklo (npr. ako je postignuta svrha za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski rok, itd) bit će izbrisani, uništeni ili anonimizirani na način da obnova ličnih podataka više nije moguća.

Ako trebate bilo kakve dodatne informacije o razdoblju zadržavanja Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na bilo koji kontakte koji su definirani u poglavlju 2 ove Politike.

 1. ZAŠTITA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Kako bismo zaštitili vaše lične podatke, Bassantis je usvojio odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje posebice uključuju:

 • redovito i učinkovito ažuriranje programske i računarne opreme, gdje spremamo vaše lične podatke,
 • osiguravanje pristupa ličnim podacima,
 • stvaranje sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje zaposlenika koji obrađuju lične podatke na poslu,
 • informirani i pažljivi rad u odabiru osobe koja obrađuje vaše lične podatke,
 • provođenje nadzora nad zaposlenicima i drugim osobama koje obrađuju vaše lične podatke, uključujući obavljanje revizije,
 • nadziranje i poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju bilo kakvih sigurnosnih incidenata koje sprečavaju ili ograničavaju nastanak štete ličnih podataka.

U Bassantisu štitimo vaše lične podatke od nezakonite ili neovlaštene obrade i/ili pristupa, od nehotičnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Poduzimamo sve mjere prema našim tehnološkim mogućnostima (uključujući troškove provedbe određenih mjera) i procjenu utjecaja na vašu privatnost.

U slučaju povrede zaštite ličnih podataka, Bassantis će bez odgode obavijestiti nadležno nadzorno tijelo o svakoj takvoj povredi.
U slučaju sumnje da je počinjeno kazneno djelo, Bassantis će prekršaje prijaviti policiji i nadležnom državnom odvjetništvu.
U slučaju da postoji povreda zaštite podataka koja može predstavljati veliki rizik za prava i slobode pojedinaca, Bassantis će vas bez odgađanja obavijestiti o takvom događaju.

 1. POSREDOVANJE LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke, koji se koriste samo za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, možemo ustupiti određenim trećim osobama koje su definirane u nastavku te im dozvoliti da im pristupe i pregledaju ih. Svi korisnici s kojima dijelimo lične podatke mogu obraditi podatke samo za svrhe za koje su prikupljeni. Isto tako, svi korisnici dužni su se pridržavati važećih zakona kao i odredbi politike zaštite ličnih podataka.

Vaše lične podatke posredujemo:

 1. Podružnicama preduzeća Bassantis;
 2. Poslovnim partnerima koji nam pomažu u pružanju određenih usluga: U svrhu remarketinga koristimo Google AdWords i Google Analytics, kao i Facebook Ads, kako bismo vam omogućili prikaz oglasa koji su relevantni za vas.
 3. Drugim ugovornim partnerima, koji brinu o potrebama Bassantisa (računovodstveni servisi, odvjetnička društva, itd.).
 4. Partnerske kompanijekoje nam pomažu pri pružanju naših usluga
 5. Kada to od nas zahtijeva zakon (npr. porezne vlasti, sudovi itd.).

Vaše lične podatke možemo prenijeti trećim osobama (definiranim gore) izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA), gdje ove podatke možemo obrađivati mi i treće strane. Pri svakom prijenosu izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo dodatne mjere kako bismo osigurali sigurnost vaših ličnih podataka.

Takve mjere predstavljaju uglavnom sporazumi sa trećim stranama o uspostavi obveznih propisa o zaštiti ličnih podataka, provjere postojanja odobrenih mehanizama certificiranja koji zadovoljavaju naše standarde zaštite ličnih podataka i zaključivanja odgovarajućih ugovornih obveza kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.

 1. POLITIKA KOLAČIĆA

ŠTA SU COOKIES?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje na uređajima kojima korisnici pristupaju internetu kako bi prepoznali pojedinačne uređaje koje korisnici koriste tijekom pristupa. Njihova pohrana je pod potpunom kontrolom preglednika korisnika – koji pohranjivanje kolačića može po želji omogućiti ili onemogućiti. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Kolačiće koristimo za pružanje ugodnih web usluga, boljeg korisničkog doživljaja i statističkih podataka o posjetama. Interakcija web korisnika i web stranice je brža i jednostavnija uz pomoć kolačića. Pomoću njih, web stranica pamti opcije i iskustva pojedinca, čime se štedi vrijeme i pregledavanje čini učinkovitijim i ugodnijim. Kolačići nisu štetni i vremenski su ograničeni.

Kolačići su od temeljne važnosti za pružanje ugodnih online usluga. Interakcija web korisnika i web stranice je brža i jednostavnija uz pomoć kolačića. Pomoću njih, web stranica pamti opcije i iskustva pojedinca, čime se štedi vrijeme i pregledavanje čini učinkovitijim i ugodnijim.

Neki specifični primjeri korištenja kolačića:

 • za bolji korisnički doživljaj web stranice posjetiteljima prilagođavamo prikaz sadržaja prema prošlim posjetima,
 • za pohranjivanje izbora prilikom izrade skraćenog popisa uređaja i ponuda te njihove usporedbe,
 • za prepoznavanje vašeg uređaja (računara, tableta, mobitela) što omogućuje prilagodbu prikaza sadržaja na Vašem uređaju,
 • za praćenje posjeta što omogućava provjeru učinkovitosti prikazivanja sadržaja i relevantnosti oglasa te kontinuirano poboljšanje web stranica,

ZA ŠTA SE KORISTE? Kolačići su od temeljne važnosti za pružanje ugodnih online usluga. Interakcija web korisnika i web stranice je brža i jednostavnija uz pomoć kolačića. Pomoću njih, web stranica pamti opcije i iskustva pojedinca, čime se štedi vrijeme i pregledavanje čini učinkovitijim i ugodnijim.

Neki specifični primjeri korištenja kolačića:

 • za bolji korisnički doživljaj web stranice posjetiteljima prilagođavamo prikaz sadržaja prema prošlim posjetima,
 • za pohranjivanje izbora prilikom izrade skraćenog popisa uređaja i ponuda te njihove usporedbe,
 • za prepoznavanje vašeg uređaja (računara, tableta, mobitela) što omogućuje prilagodbu prikaza sadržaja na Vašem uređaju,
 • za praćenje posjeta što omogućava provjeru učinkovitosti prikazivanja sadržaja i relevantnosti oglasa te kontinuirano poboljšanje web stranica,

POPIS KOLAČIĆA:

 1. NUŽNO POTREBNI KOLAČIĆI

Ovi kolačići omogućuju korištenje nužno potrebnih komponenti za ispravno funkcioniranje web stranice. Bez tih kolačića, usluge koje biste željeli koristiti na web stranici ne bi mogle ispravno raditi.

 1. ISKUSTVENI KOLAČIĆI

Ovi kolačići prikupljaju podatke o tome kako se korisnici ponašaju na web stranici, s namjenom poboljšanja iskustvene komponente web stranice (npr. koje sadržaje najčešće posjećujete na našoj web stranici). Ovi kolačići ne prikupljaju podatke pomoću kojih bi mogli identificirati korisnika. Već, osiguravaju da je korištenje web stranice ugodan doživljaj.

 1. FUNKCIONALNI KOLAČIĆI

Ovi kolačići dopuštaju web stranici da pamti neke od Vaših odabranih opcija (npr. jezik, regiju) i nudi napredne, personalizirane funkcije. Ti kolačići mogu omogućiti praćenje Vaših aktivnosti na web stranici.

 1. REKLAMNI ILI CILJANI KOLAČIĆI

Te kolačiće najčešće koriste oglašavajuće preduzeće i društvene mreže (treće strane) kako bi vam pokazali više ciljanih oglasa, ograničili ponavljanje oglasa ili izmjerili učinkovitost svojih kampanja. Ovi kolačići mogu omogućiti praćenje Vaših internet aktivnosti.

NADZOR KOLAČIĆA 

Za korištenje kolačića se odlučujete sami. Kolačiće možete uvijek možete ukloniti kako biste uklonili svoju prepoznatljivost na internetu. Slično tome, većinu preglednika možete postaviti tako da ne pohranjuju kolačiće.

Preporučujemo da pogledate informacije o opcijama svakog preglednika.

Na našim web stranicama koristimo kolačiće koji nam omogućuju poboljšanje i optimizaciju naše web stranice, što Vama omogućuje bolji korisnički doživljaj.

Kolačići (eng. cookies) su jednostavne tekstualne datoteke koje neke web stranice spremaju na računaro putem preglednika i pohranjuju neke nelične podatke. Korištenje kolačića omogućuje nam da prilagodimo pojedinačne online sadržaje kako bi korisniku
bili privlačniji. Osim toga, također provodimo analizu korištenja web stranice, koja nam omogućuje da poboljšamo našu web stranicu i učinimo juugodnijom korisnicima.

Neki kolačići su neophodni jer bez njih web stranica ne može pravilno funkcionirati, sve ostale kolačiće možete odbiti. Nužno potrebne kolačiće koristimo za pohranu statističkih podataka o korištenju naše web stranice i za pohranu podataka potrebnih za ispunjavanje kontakt obrazaca koji su ponuđeni na našoj web stranici.

Uz nužno potrebne, također upotrebljavamo i druge kolačiće na našoj web stranici, koji nam omogućuju da bolje upoznamo naših korisnika i pružimo prilagođeno oglašavanje na temelju prikupljenih podataka. Odbijanje upotrebe kolačića može uzrokovati nefunkcioniranje određenih sadržaj ili sposobnosti web stranice (tu spada i prilagođavanje web stranice kako bi bila zanimljivija
i atraktivnija korisniku).

Za pregled svih kolačića, pogledajte tablicu na kraju ovog poglavlja.

Na našim stranicama, pored vlastitih kolačića, koristimo i kolačiće pružatelja usluga (kolačiće trećih osoba): Google Analytics, Google AdWords, Display Advertising extension for Google Analytics (svim kolačićima upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), Hotjar, ActiveCampaign (kolačićima upravlja ActiveCampaign, LLC, North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602), AdRoll (kolačićima upravlja AdRoll Inc. 972 Mission Street, San Francisco, CA 94103), Facebook Custom Audience i Facebook remarketing (kolačićima upravlja Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 9420).

Možete odbiti sve gore navedene kolačiće trećih osoba odnosno obrisati ih u pregledniku.

 • Za brisanje Google Analytics kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom “pum”
 • Za brisanje Google AdWords kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom “www.Bassantis.ba”
 • Za brisanje Display Advertising extension for Google Analytics kolačića postavite vaš preglednik da odbije kolačiće s domenom “__ ar_v4”.
 • Za brisanje Hotjar kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom “_hjIncludedInSample”
 • Za brisanje ActiveCampaign kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom ˝_form_˝
 • Za brisanje Facebook Custom Audience i Facebook remarketing kolačićapostavite preglednik da odbije kolačiće s domenom ‘facebookom’

Podsjećamo korisnike da gore navedeni pružatelji mogu prikupljati određene lične podatke koji nisu povezani s prikupljanjem podataka od strane Bassantisa. Takva zasebna zbirka ličnih podataka nije obuhvaćena ovom Politikom, već je definirana u pravilima o privatnosti svakog pružatelja kolačića.

Više o zaštiti ličnih podataka o kolačićima trećih strana dostupno je u pravilima privatnosti svakog
pružatelja kolačića treće strane:

Bassantis na svojoj web stranici koristi određene widgete drugih pružatelja usluga, i to Facebook-a i LinkedIn-a. U tu svrhu, oba pružatelja koriste kolačiće koje možete isključiti u pregledniku. Pravila za korištenje tih widgeta definirana su sigurnosnim politikama svakog pružatelja usluga, a dostupni su na gore navedenim poveznicama.

​ ​Kolačići na www.cawex.ba

PHPSESSID

Kolačić postavlja PHP, sadrži kôd sesije i traje do kraja sesije (dok se pretraživač ne zatvori). Obavezna lokacija funkcioniše. Ne sadrži nikakve lične podatke.

_ga _gat

Ove kolačiće je postavio Google Analytics kako bi zabilježili posjetu web mjestu (detalje). Neke traju do kraja sesije, neke duže. Oni su neobavezni i ne sadrže nikakve lične podatke.

complianceCookie

Kolačić koji vas obavještava da web stranica koristi kolačiće. Traje 14 dana i tokom tog vremena obavijest se više ne prikazuje.

 1. WEB DODACI I PRISTUP DRUŠTVENIM MREŽAMA

Na našoj web stranici smo omogućili korištenje YouTube plugin-a (kojim upravlja YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD). YouTube-om upravlja Google. U slučaju da posjetite sadržaj na našoj web stranici, koji sadrži dodatak za YouTube, time se uspostavlja veza s YouTube -ovim poslužiteljima, što znači da je YouTube svjesan vašeg posjeta našoj web stranici.

Više o upravljanju podacima usluge YouTube saznajte na njihovoj web stranici.

U svom radu, Bassantis također koristi društvene medije kao što su Facebook i LinkedIn. I Facebook i LinkedIn rade u skladu sa svojim uvjetima korištenja i politika koje definiraju korištenje ličnih podataka svojih korisnika. Podsjećamo korisnike da su za bilo koje objave nadruštvene medijima odgovorni sami i da svaki korisnik mora bilo kakva pitanja odnosno upit za ostvarivanje prava usmjeriti odgovarajućoj društvenoj mreži.

Bassantis ne preuzima nikakvu odgovornost za aktivnosti na društvenim mrežama.

 1. PRAVA POJEDINACA

Imate sljedeća prava u vezi s obradom ličnih podataka, koja su opisana u nastavku:

 • Pristup ličnim podacima: može zatražiti Bassantis informacije o tome obrađuje li lične podatke o vama, te možete zahtijevati pristup ličnim podacima i informacije o obradi (koje podatke obrađujemo i gdje su ti podaci dobiveni).
 • Ispravak ličnih podataka: možete zatražiti Bassantis da ispravi ili dopuni nepotpune ili neispravne informacije koje obrađujemo o vama.
 • Ograničenje obrade ličnih podataka: možete zatražiti Bassantis da ograniči obradu vaših ličnih podataka (npr. kada provodi provjeru tačnosti odnosno potpunosti vaših ličnih podataka).
 • Brisanje ličnih podataka:možete zatražiti Bassantis da Vaše lične podatke izbriše (izbrisati ne možemo one lične podatke, koje koristimo zbog zakonskih potreba ili na temelju ugovornog odnosa).
 • Ispis ličnih podataka: možete zatražiti Bassantis da se Vaši osobni podatci koje ste nam ustupili, posredujemo u strukturiran, upotrebljiv i strojno čitljivoblik.
 • Opoziv privole: Imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati pristanak na korištenje vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole. Suglasnost može biti ukinuta na bilo koji način naveden u poglavlju 2 ove Politike. Opoziv pristanka nema negativnih posljedica, ali je moguće da vam Bassantis zbog opozivanja privole više neće biti u mogućnosti pružiti pojedine usluge.
 • Prigovor na obradu ličnih podataka: Imate pravo prigovoriti obradi vaših ličnih podataka prilikom obrade u svrhu izravnog marketinga ili za prijenos ličnih podataka trećim stranama u svrhu izravnog marketinga. Također možete prigovoriti obradi kada se vaši podaci koriste u svrhu izravnog marketinga pomoću prilagođenih ili pojedinačne ponude (“profiliranje”). Prigovor možete predati na bilo koji način definiran u poglavlju 2 ove Politike.
 • Pravo na prijenos podataka: Imate pravo tražiti ispis ličnih podataka koje ste nam dostavili. Donijet ćemo vam informacije u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku. Imate pravo da date ove informacije drugom operatoru po vašem izboru. Ako je to tehnički izvedivo, možete tražiti da se vaši lični podaci prebace direktno na drugi kontrolor.

Sva prava možete ostvariti tako da nas kontaktirate putem bilo kojeg kanala definiranog u poglavlju 2 ove Politike. Isto tako, ti su Vam kontakti dostupni u slučaju da trebate dodatne informacije o Vašim pravima.

Imate pravo podnijeti pritužbu kod ovlaštene osobe za informiranje koja je nadležna za zaštitu ličnih podataka.

U Bassantisu vodimo računa o ažurnosti i cjelovitosti ličnih podataka koje obrađujemo. Molimo Vas da nam što prije javite promijene bilo kojih od Vaših ličnih podataka na info@cawex.ba ili na tel. broj +38762921134. U najkraćem mogućem roku, mi ćemo osigurati ispravak ili dopunu Vaših ličnih podataka.

Bassantis zadržava pravo tražiti određene lične podatke (kao što su ime, prezime, e -mail adresa) u svrhu identificiranja pojedinca, u slučaju ostvarivanja prava iz ovog poglavlja.

 1. KONAČNE ODLUKE

Bassantis može promijeniti ovu Politiku. U slučaju promjena unaprijed ćemo Vas obavijestit. Smatrate se da se slažete s novom verzijom ove Politike, u slučaju da nakon što nova verzija ove Politike stupi na snagu, nastavite koristiti našu web stranicu i druge usluge definirane ovom Politikom.